Vad är el nino

El Niño (i USA även känd som El Niño – Southern Oscillation, ‘El Niño – sydlig oscillation’ (ENSO)) är ett återkommande kombinerat klimat och hydrologiskt. Hur uppstår de extrema väderförhållanden som kommer i samband med El Niñofenomenet? Mycket tyder på att El Niño, det extrema väderfenomenet i Stilla. El Niño slår i genomsnitt till vart annat till vart sjunde år. El Niño blir allt kraftigare och det påverkar vädret inte bara över länderna kring Stilla havet utan även atmosfärens cirkulation över hela jorden. El Niño är ett fenomen som ofta nämns när man diskuterar extremväder – men vad är det egentligen? El Niño (uttalas El Ninjo) betyder barnet och det är för att det börjar vid.

El Niño påverkar klimatet så att det blir varmare på en del platser och. Forskare varnar för att den starkaste El Niñon på 50 år kan vänta i vinter. Det enorma väderfenomenet leder till torka i vissa områden och till. Den starkaste El Niño på minst 20 år har upphört, enligt de senaste mätningarna. Det är också en avslutad mening, ett konstaterande av vad som hänt. Vintern 1998 omkom 23 000 människor i El Niños spår, samtidigt som förödelse för hundratals miljarder kronor orsakades världen över. Om El Niño och La Niña är onormalt, vad är då normalt?

Allt börjar med Passadvindarna, de vindar som blåser västerut längs Ekvatorn året. Torka i Australien och Indonesien, översvämningar i Peru och möjligen vargavinter i Europa är bara något som kan lastas fenomenet El Niño. Senast jorden upplevde en exceptionellt kraftig El Niño var 1997-1998.

Vad är el nino

Men vad är det som egentligen händer under El Niño och varför? Detta fenomen kallas för El Niño och det är mycket som pekar åt att det. Brittsommar men vet du vad Indiansommar är?

Av alla jordens storskaliga väderfenomen är kanske El Niño det. El Niño är en störning i vädersystemet över Stilla havet, utanför Amerikas västkust. Störningen gör att de normala nordostliga eller sydostliga. Väderfenomenet, El Niño, är ett oregelbundet återkommande fenomen i. Det säger Sverker Hellström, meteorolog på SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut), när han ska förklara vad El Niño beror. Normalt har El Niño återkommit ca två gånger per årtionde, det förefaller som om frekvensen skulle ha ökat under de senaste årtiondena. Den kallas El Niño och brukar omges av katastrofrubriker.

Forskarna lutar nu åt att det nästa år finns stor risk för en lika kraftig El Niño som 1997. Det är vad data från vädersatelliterna skvallrar om.