Surfaktant alveol

En film om hjärtats uppbyggnad och funktion. Tyvärr blev den lite längre för att verkligen gå igenom allt. Hjärtat är ett av kroppens viktigaste organ. Hjärtat är en muskel och motorn i vår kropp, som är något större än din knutna hand och. Alla större blodkärl (vener och artärer) är uppbyggda av tre lager:. Blodet cirkulerar i kroppen genom två olika kretslopp som båda har sin utgångspunkt i hjärtat.

Det ena, som kallas för lungkretsloppet. Nu sitter jag vid köksbortet hemma hos farmor och jag ska börja skriva om hjärtat men det är sjukt svårt eller så är det jag inte har någon ro att sitta och läsa. Blodcirkulationen i hjärtat och hjärtats uppbyggnad. Animering om lilla och stora kretsloppet.

Surfaktant alveol

Hjärtat består av fyra rum: två på höger sida och två på vänster sida. Varje sida består av ett förmak (atrium) och en kammare.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser. Små alveoler där ytspänningen är stor och samtidig frånvaro av surfaktant är vanligt hos prematura barn och kan leda till en komplikation på engelska kallad. I alveolerna finns flera ämnen som motverkar ytspänningen. De kallas med ett gemensamt namn för surfaktant. Utan surfaktant skulle alveolerna dra ihop sig.

Surfaktant alveol

Brist på surfaktant orsakar lungsjukdom och är en av de viktigaste. Schematisk bild av alveol med ett tunt lager av surfaktant på insidan. Alveolernas väggar är täckta av en surfaktant, ett ytaktivt ämne, det vill säga.

Surfaktanten börjar bildas i epitelceller i fostrets alveoler under. Hovedbestanddelen av surfaktant er dipalmityl-fosfatidyl-kolin (lecitin), fosfatidyl-glyserol, apoproteiner og kolesterol. Denna cell producerar ett ämne som heter surfaktant. Alveolar surfactant homeostasis and the pathogenesis of pulmonary disease. Alveolcell typ I är tunnväggiga → snabb diffusion p g a kort avstånd.