Romantiken litteratur

Romantikens litteratur är den litterära epok som underordnas romantiken och i mångt och mycket var en motreaktion mot den tidigarevarande upplysningen. Romantikens litteratur satte känslorna i rullning och skapade besatthet. Skräcklitteraturen föddes och vampyren blev en kändis.

Romantiken litteratur

Romantiken som kulturströmning hade sin blomstring i framför allt Tyskland och England och företrädarna skänkte eftervärlden många klassiker i litteraturen,. Många författare var aktiva och att läsa var en fin och populär sysselsättning i många hem: Jane Austen (1777-1817) skrev flera. Home Litteraturhistoria Romantik, realism, naturalism 2. Upplysningstankar kan kopplas till dagens tro på tekniken och romantiken är dess motreaktion. Litteratur blir underhållning från att under Upplysningen varit.

Synen på människan, språket, konsten, religionen, samhället och historien. Som musikhistorisk epok omfattar romantiken i huvudsak 1800-talet.

Romantiken litteratur

Kring år 1800 inleds den epok som getts namnet Romantiken. Det var bland annat en reaktion mot upplysningens fokus på förnuftet och romantikerna ville i. Pendeln svängde nu över från förnuft till känsla. Litteraturen skulle alltså vara känslofull och sentimental, inte bara. Litteraturen ändrades mycket under romantiken. Man ville inte längre höra upplysningsmännens prat om "så här är det" utan istället ville man ha mystik, känslor. Ofta tänker vi på kärlek när vi hör ordet romantik.

Romantiken litteratur

Romantiken är i detta fall en tidsanda – ett sätt att se på livet och ett sätt att skapa litteratur och konst. Romantiken är ett dimmigt begrepp som alltid tenderar att svämma över. Romantiken är en epok inom litteraturen, konsten och musiken. Den står i konflikt med tidigare förnuftsdyrkan, men. Mycket förändras under Romantiken, främst inom konst, litteratur, musik, och teater. Man uppskattar naturen på ett annat sett, den. Posted by MadeleineM in Innehåll, Madeleine, Romantiken, tags: Mary.

Jag har inte djupstuderat ämnet, men under några års studier har jag vid flertal tillfällen passerat förbi romantiken. En stor skillnad från upplysningen var att konsten och litteraturen under romantiken hängde mindre ihop med hur samhället såg ut. Den första litterära epoken som jag har berättat om var "Upplysningen". En annan typisk berättelse under romantiken handlar om att det går riktigt dåligt för.