Resistans enhet

Resistans är ett visst slag av strömbegränsande förmåga hos en elektrisk krets. Vid rumstemperatur ökar den elektriska resistansen för en typisk metallisk ledare linjärt med temperaturen: R = R 0 ( 1 + a T ). Ohm (Ω) är SI-enheten för resistans, reaktans och impedans. Det är bland annat ledarens area, längd och materialets resistivitet som avgör ledarens resistans. Temperaturkoeeficienten har enheten "per grad". Resistans mäts i Ohm och enheten skrivs med den grekiska bokstaven W (omega). Resistans betecknar ett visst slag av strömbegränsande förmåga hos en elektrisk krets. I förorenat vatten är det salter och andra ämnen i vattnet som leder strömmen. Spänning (volt); Ström (ampere); Resistans eller motstånd (ohm); Sambandet – Ohms lag; Förenklad uträkning; Enhetsprefix.

Beteckningar och enheter för spänning, ström och resistans. Använda ohms lag för att räkna ut ström, spänning eller resistans. Mellan spänning, ström och resistans finns ett absolut samband som kallas Ohms lag. Ohms lag säger att spänningen är lika med strömmen gånger resistansen.