Personbil klass 2 körkort

Körkortskrav: En personbil klass II som har en totalvikt under 3,5 ton kan köras med behörighet B. Den som har en utökad B-behörighet (kod 96) får köra en. Om föraren har fått B-behörighet före juli 1996 har man rätt att köra Personbil klass II oberoende av vikt.

Personbil klass 2 körkort

Detta gäller bara om körkortet inte varit återkallad av. Regler för personbil klass 2 – 2010-07-16, 10:48. Personbil klass 2, och då framföras med vanligt B körkort. Kan man stöta på problem med tung husbil och B-körkort? II som beskattas lindrigare än vanliga personbilar. Körkortsbok & 100-tals körkortsfrågor helt gratis!

Personbil klass 2 körkort

Om jag tar utökad B-behörighet och har en bil med 2 000 kg totalvikt,. Det innebär att du kan köra alla personbilar klass II (husbilar) med stöd. B-behörighet som förvärvats före den 1 juli 1996 ger rätt att köra personbil med. Jag har köpt en husbil som väger totalt 3,9 ton och är klassad som personbil klass 2. Säljaren säger att den får köras lika fort som en personbil, både i Sverige. Bakgrunden är att alla nyregistrerade svenska husbilar från och med den 1 maj 2006 klassas in som personbilar klass II, en anpassning till den. Antal fordon som kan vara personbil klass II.

Personbil klass 2 körkort

Definitioner för fordon och körkortsbestämmelser. Körkortsregler för husbil – Körkort husbil.

Har du B-körkort utfärdat före juli 1996 får du köra husbil registrerad som personbil av klass 2 med maxvikt över 3. Det är inte Vägverket som avgör om denna övergångsbestämmelse till körkortslagen ger rätt att köra personbil klass II utan rättstillämpande. Husbilar registreras som personbil klass II. Före 1 juli 1996 delades B-körkort ut för personbilar utan viktbegränsning. Att köra buss kan vara fullt lagligt med vanligt B-körkort. Bussar och lastbilar som inretts som bostadsutrymme kan besiktas som personbil klass. Lätt motorcykel; Moped klass I och II; Traktor; Motorredskap klass II. Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton.

Husbil (tung lastbil) till Personbilsklass 2. Tyskland finns möjligheten att köra husbilar upp till 7,49 ton med äldre B-körkort. Körs på B-Körkort enligt dom nya EU-reglerna (Personbil klass 2). Det har en uppenbar nackdel, i och med att B-körkort.