Nattsländelarv

Den fullvuxna nattsländelarven tillsluter mynningen till sitt rör med silke och förpuppas inne i det. Puppan, liksom larven, har, till skillnad från imago, starka.

Nattsländelarv

Den heter just nattsländelarv, men har fått smeknamnet husmask eller husbyggare, eftersom larven bygger ett ”hus” av växtdelar eller grus som skydd. Ur huset tittar enbart en liten del av larven ut och dessa nattsländelarver fiskas med olika varianter av husmask-flugor. Nattsländor utgör oftast en stor del av fiskens föda. Med detta mönter från Leif Örtenholm i asken ökar dina chanser till fisk. Nattsländelarverna finns i vitt skilda miljöer och de har ofta speciella anpassningar till dessa livsmiljöer.

Nattsländelarv

Larverna utgör en väsentlig del av biomassan av den.

Nattsländelarv – husmask som kom på en hendrande 3:e plats i vår flugbindningstävling 2011. Frilevande nattsländelarv – egen variant presenterad av Niklas Lövgren. Den ser inte mycket ut för värden där den ligger i asken. Imitation av en nattsländelarv som ofta finns i våra öringströmmar. Vi har Flugspön,Flugrullar,Linor och Flugfiskeset samt Fiskeflugor och mixade Flugor till Flugfiske. Alla har vi våra traditioner, min är att kring juletid läsa Lars- Åke Olssons bok "Ur min flugask". Fishing Flies – Fiskeflugor – Nattsländelarver och puppor.

Vad den exakt imiterar kan vi orda om till leda, men för mig är den en nattsländelarv. Min relation med Double Legs började för ett antal år sedan i Nordvattnet. Det finns främst tre typer av larver som är intressanta inom flugfisket; husbyggande, frilevande och nätbyggande nattsländelarver. Böjningar: nattsländelarv, nattsländelarven, nattsländelarver, nattsländelarverna.