Motstånd resistor

En resistor, även kallad motstånd, är en passiv elektronisk komponent som utgör ett hinder för elektronernas rörelse i ett elektriskt fält. En resistor, även kallad motstånd, används bland annat för att sänka spänningen till komponenter i samma kopplingsserie. Motstånd (resistor) är en av de vanligaste elektronikkomponenterna och dess uppgift är att begränsa strömflödet i en ledare.

Motstånd resistor

Ring 1: Första siffra, Ring 2: Andra siffra, Ring 3: Antal nollor, Ring 4: Tolerans. Allt som kopplas in i en elektrisk krets (med undantag för supraledare) har en viss resistans, det vill säga gör ett visst motstånd mot strömmen. Photocellsresistor varierar motståndet med hur mycket ljus som finns runt photocellsresistorn.

Helt mörkt så är det oändligt motstånd = avbrott ingen ström släpps. R kallas ledarens resistans och är ett mått på det motstånd som de rörliga. För detta frekvensområde kan resistansen hos en resistor R betraktas som en. Sistnämnda har dock inga planer på att släppa ärendet utan motstånd, utan överklagar och tar ärendet vidare till Svea hovrätt.

Motstånd resistor

Linjär (eng. linear) resistor har konstant resistans oberoende av variationer i spänning, ström, temperatur eller ljus. Olinjära (eng. non-linear) resistorer är.

En av de vanligaste och kritiska komponenter i elektriska kretsar är motståndet. Som namnet antyder, motstånd erbjuda motstånd mot ström i en krets. Ett ljusberoende motstånd som ändrar resistansen beroende på hur mycket ljus den. Resistorn används för att öka motståndet i en elektrisk krets.

Motstånd resistor

Varför kan man vilja öka motståndet i en krets? Länk till script för motstånd med 3-4 ringar. Välj rätt färg för varje ring i droppdownlisten och avläs resultatet.

Observera att du kan få fram vilka värden som helst! Enheten för motstånd är ohm, som förkortas ohm. Genom färgringarna kan man se hur stort motståndet är.