Missfärgat vatten i kranen

Det händer inte ofta men i vissa fall kan dricksvattnet missfärgas. Med vattentryck menas det tryck som vattnet transporteras till din kran. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får kring färgförändringar i. Ytvattnet innehåller humusämnen (organiskt material) och kan både missfärga vattnet och ge det dålig smak och lukt. Det brukar räcka att spola i kranen en stund för att få bort missfärgat vatten efter ett reparationsarbete. Om vattnet inte blir klart, vänta en stund och spola igen. Men dricksvatten har oftast en annan nyans. Har man dåligt vatten i sin brunn kan färgen. Förra veckan kopplades vattnet in till huset och kranarna.

CachadLiknandeFör att vi ska kunna vara säkra på att vattnet som kommer ur kranarna är bra tar Örebro. Hur kan jag få bort eventuellt klor i tappkranen? Det beror på att hastiga vattenströmmar i vattenledningarna, som vid vattenläckor, påfyllning av pooler och uttag ur. Gult och grumligt vatten som luktar illa är en indikation på att vattnet är drabbat. Jag tror att jag råkade dricka nån klunk av det när jag sköljde ner. När vattentrycket i ledningarna ändras kan avlagringar lossna, tex om vi utfört reparationsarbete i närheten av dig, eller om det varit ovanligt många som spolat. Oftast räcker det med att öppna en kran och spola ordentligt tills vattnet blir klart.

Missfärgat vatten i kranen

Kontakta oss om vattnet är missfärgat även efter en stunds spolning.

Ja varmvattnet i kranen har nu idag blivit brunt. Kan det vara en fjärrvärmeledning som läcker eller bör det vara något annat? Dricksvattnet som NODAVA levererar till sina abonnenter har en hög och jämn kvalitet. Ibland kan det dock hända att vattnet missfärgas: dricksvattenkran. Vattnet missfärgar lätt toalettstolar och ger rostfärgade avlagringar. Ett vanligt ställe för mangan att samla sig är i munstycket på vattenkranen. Det går bra att koka vattnet och dricka det om vattnet är gult.

Om vattnet är brunt ,l åt det rinna en stund och koka sedan vattnet. Mitt dricksvatten lämnar vita utfällningar i kokkärl, vad kan det bero på? Detta beror på kalkutfällningar vid kokning och kan uppstå trots låg kalkhalt i vattnet. Peter Bergendahl tyckte att kastrullen var svår att få ren. Då tappade han upp ett glas dricksvatten, och såg att det var helt gult. Om vattnet har stått still ett tag kan det bli missfärgat.