Konsumentköplagen tjänster

Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför tjänster åt en privatperson. Det innebär att säljaren inte får ge köparen sämre villkor än de. Konsumenten kan reklamera fel upp till tre år, efter att du slutförde uppdraget.

Konsumentköplagen tjänster

Undantaget är om tjänsten gäller arbete på mark, byggnader eller andra fasta. Konsumenttjänstlagen gäller när företag utför tjänster åt en konsument. Lagen är till stor del tvingande till konsumentens förmån. När du säljer varor eller tjänster på nätet, via telefon eller hembesök är du skyldig att erbjuda konsumenter 14 dagars ångerrätt. När du köper en tjänst av ett företag är du skyddad av konsumenttjänstlagen.

Lagen är tvingande till konsumentens förmån vilket betyder att företag inte får ge. För att du ska kunna reklamera varan eller tjänsten ska felet vara ursprungligt,.

Konsumentköplagen tjänster

För vissa tjänster har du reklamationsrätt i tio år. Vid avtal om tjänster kan du samtycka till att tjänsten börjar utföras under ångerfristen och att du inte har någon ångerrätt när tjänsten är fullgjord. Vid köp av tjänster så går inte konsumentköplagen in, utan då blir det istället konsumenttjänstlagen. Lagarna finns av samma anledning – skydda konsumenten. Konsumenttjänstlagen (KtjL) omfattar bara tjänster som avser arbete på lösa.

Fråga huruvida konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen är tillämplig. Vad som anses vara fel i tjänst regleras i 9-11 §§ i konsumenttjänstlagen.

Konsumentköplagen tjänster

Detta måste bryta mot distansavtalslagen eller annan konsumentköplag tänker jag,. När ett avtal innehåller delar av både köp och tjänst, ett så kallat blandat avtal, ska antingen konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen tillämpas. En reklamation innebär att du meddelar säljaren att du inte är nöjd med varan eller tjänsten som du köpt. Enligt konsumentköplagen har du alltid rätt att. Konsumenttjänstlagen gäller de avtal om tjänster som en näringsidkare utför åt en konsument.

Precis som konsumentköplagen skyddar dig när du köper varor finns konsumenttjänstlagen för att reglera vad som gäller när du anlitar. Denna lag gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser 1. Om du upplever ett fel med varan eller tjänsten har du både rättigheter och. I konsumentköplagen står vilka rättigheter du har som konsument när du köper en. Efter de första 6 månaderna gäller konsumentköplagen ytterligare 2,5 år, dvs. Gäller avtalet en tjänst börjar ångerfristen att löpa den dag då avtalet om. Detta framgår av förarbetena till konsumentköplagen, se prop.

Förslag till lag om ändring i konsumentköplagen.