Kol livslängd

Vården av patienter med lungsjukdomen kol har i flera avseenden blivit bättre under senare år. I allmänhet, patienter upplever andnöd och hjärtklappning. Emfysem och andra lungsjukdomar är kollektivt som kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Kol livslängd

Symtomen på KOL i tidigt stadium är vaga och därför är spirometri en förutsättning för tidig och rätt diagnos. Har du KOL, du tyvärr en kortare förväntad livslängd. Sjukdomen KOL är kronisk och eftersom tillståndet i din kropp kommer att fortsätta att. Förväntad livslängd Med avancerad emfysem Emfysem är en typ av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) kännetecknas av begränsad. Den smyger sig på, utvecklas sakta och det har ofta hunnit gå lång tid innan man får så svåra symtom att man söker läkarhjälp.

Förväntad livslängd för patienter med emfysem. Medellivslängden med denna typ av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) beror på många faktorer.

Kol livslängd

Många som lever med KOL känner också stor. Osäkerhet kring sjukdomen och hur livskvalitet och livslängd påverkas 2. Den kvinnliga återstående genomsnittliga livslängden vid 65 års ålder ökar.

Kol livslängd