Kol förlopp

Den smyger sig på, utvecklas sakta och det har ofta hunnit gå lång tid innan man får så svåra symtom att man söker läkarhjälp. Idag kan man konstatera att KOL drabbar allt fler kvinnor än män. Kvinnor får också ofta en svårare sjukdom med snabbare förlopp, fler symtom, fler. Den person som har fått diagnosen KOL brukar få göra spirometritest regelbundet, för att läkaren ska kunna följa sjukdomens förlopp och svårighetsgrad. Symtomen på KOL i tidigt stadium är vaga och därför är spirometri en förutsättning för tidig och rätt diagnos. Patienter med medelsvår och svår KOL har hög sjuklighet och hög risk för tidig död. Hejdas förloppet upp i tid kan man slippa komplikationer som avmagring.

Symptomdämpande behandling med luftrörsvidgande läkemedel är oftast aktuell först vid medelsvår till svår KOL. Patienter med kronisk (slem) bronkit har produktiv hosta fr. Kom ihåg att KOL har ett smygande förlopp och att livskvaliteten påverkas.

Kol förlopp

Du kanske inte märker att du har slutat göra saker som du tidigare tyckte om att göra. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av våra vanligaste. Sjukdomen har oftast ett långsamt progredierande förlopp.

KOL beräknas ha fått en korrekt läkardiagnos1 och när de väl får sin diagnos har de. KOL men sjukdomen går att stoppa upp i sitt förlopp,.

Kol förlopp