Hallands åar

Halland gränsar i söder till Skåne, i öster till Småland och i öster och norr till Västergötland,. De halländska åarna, Viskan, Ätran, Nissan och Lagan är kända. Större vattendrag kallas i allmänhet floder, de mindre åar och bäckar.

Hallands åar

Under geografilektionerna får Sveriges skolbarn lära sig Hallands floder med den. I Halland finns 4 större åar, som brukar läras ut i skolan. De är från norr till söder, Viskan, Ätran, Nissan och Lagan. Förutom dessa åar finns mindre åar bl a. Hitta vattendrag, åar, älvar och floder i Halland. Eller åar, som floder heter när de ligger i Sverige.

Hur kommer sig detta, att just Hallands floder blivit obligatorisk kunskap? Självklart ska alla barn lära sig Hallands åar. Min tveksamhet handlar snarare om Jan Björklunds pedantiska ordning och hur han vill stycka. Wooster skrev: Giancarlo skrev: Hallands floder är ett svenskt exempel där vattendragen brukar beskrivas som floder och inte älvar eller åar. Länsstyrelsen rekommenderar att man inte tar vatten ur åar till bevattning. På grund av det rådande vädret med liten mängd nederbörd har. Ordspråk som liknar Om Hallands åar: Vi skall äta ni skall laga. Om Hallands åar: Vi skall äta ni skall laga.

Alltid stavas alltid med två ll, aldrig stavas aldrig med 2 ll. Aldrig förr har sportfiskarna dragit upp så många laxar ur Hallands åar som under förra året. Fångsterna ökade från 9,8 ton 2009 till nästan. Fångsten av lax och havsöring i Hallandsåarna halverades år 2013 jämfört med året innan. Sport- och yrkesfiskarna i Halland drog totalt upp. Laxfisket i Hallands åar slog nytt rekord förra året. På bara två år har fångsterna mer än fördubblats till nästan 21 ton. Tröingeberg ligger strax öster om Falkenberg i Halland.

Via en ramsa känner de flesta till Hallands älvar: Lagan, Nissan, Ätran, Viskan. Det flyter många mindre åar genom Halland men man brukar i huvudsak räkna med att landskapet har 4 floder. Det heter Viskan, Ätran, Nissan och Lagan. Länsstyrelsen avråder nu från att ta vatten ur åar och vattendrag i Halland för att vattna jordbruksmark. Den här utgåvan av Pärlfiske : ur minnet och i halländska åar är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare.