Grundvattennivån

I skrivande stund är det låga grundvattennivåer i stora delar av Sverige, framför allt i sydöstra Sverige. Här hittar du våra tjänster för inmatning av grundvattenuppgifter: Grundvattenutredningar, Vattentäktsarkivet, Grundvattennivåer, Brunnsarkivet och Källarkivet. Här besvarar vi några vanliga frågor angående låga grundvattennivåer.

Grundvattennivån

Hur snabbt sjunker grundvattennivån under sommarmånaderna? Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan augusti fortsatt att sjunka, vilket är normalt för. Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan juli fortsatt att sjunka, vilket är normalt för årstiden.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan juni fortsatt att sjunka på de flesta håll i landet, vilket är. Grundvattennivåerna på Gotland och Öland är fortsatt extremt låga, och vattenbristen förväntas där bli än allvarligare under sommaren. För att bevaka grundvatten-nivån i ett område använder man en eller flera observationsbrunnar. Med information från observationsbrunnarna kan en karta. Mätningar från Isums i Roma visar på fortsatt låga grundvattennivåer. Nu kommer rekommendationer om återhållsamhet även för de med enskild brunn. Det är mycket låg grundvattennivå i Gävle-Valboåsen men Gästrike Vatten ökar mängden. Den låga grundvattennivån i åsen beror dels på att den naturliga.

I vissa jordar kan högsta grundvattennivån uppskattas med ledning av färgskiftningar i jordprofilen. Ovanför högsta grundvattennivån kan marken ha en rödbrun. Vid mitten av maj registrerades viss återhämtning av grundvattennivån. Trots det bör man vara sparsam med vattnet, oavsett om man har kommunalt vatten eller. Grundvattennivåerna i stora delar av Sverige är nere på rekordlåga nivåer. Värst är läget på Öland och Gotland samt Blekinge och delar av. Grundvattennivån i södra Sverige är den lägsta på omkring 20 år och många lantbrukare har problem. Grundvattennivåerna på Gotland är fortfarande under det normala.

Det visar de senaste mätresultaten från den 15 augusti, enligt länsstyrelsen. Grundvattennivåerna är mycket låga i stora delar av Östergötland. Det visar mätningar som Sveriges geologiska undersökning (SGU) har gjort. Flera olika slags mänskliga ingrepp kan förändra grundvattennivån. Dit hör inte bara uttag av grundvatten utan också reglering av vattendrag och byggen av. Grundvattennivåerna i Norrtälje kommun är just nu under eller mycket under de normala, enligt de nationella myndigheterna SMHI och SGU.