Grundvattennivå 2016

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan juni fortsatt att sjunka på de flesta håll i landet, vilket är. Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan augusti fortsatt att sjunka, vilket är normalt för. Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan april stigit med 80–180 cm i norra Norrland, medan de i.

Grundvattennivå 2016

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan maj fortsatt att sjunka, vilket är normalt för årstiden. Det visar mätningar som gjorts av Sveriges geologiska undersökning (SGU) i Isums, Roma från 1 juni 2016. Grundvattennivåerna väntas fortsätta sjunka under. Grundvattennivåerna förväntas att fortsätta sjunka under sommaren och till början av hösten. I regel når den sin lägsta nivå i september och.

Sverige är grundvattennivån långt under det. Grundvattennivåerna är ovanligt låga just nu på flera håll i sydöstra Sverige.

Grundvattennivå 2016

Grundvattennivåerna i stora delar av Sverige är nere på rekordlåga nivåer. Grundvatten kallas det vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen. Sidan ändrades senast den 29 oktober 2016 kl. Låga grundvattennivåer i Norrtälje kommun. Grundvattennivåerna i Norrtälje kommun är just nu under eller mycket under de normala,. SGU har mätt grundvatten sen slutet på 1960-talet.

På Öland har de låga grundvattennivåerna gjort situationen riktigt akut. PFAS Under hösten och vintern 2016 kommer Vattenmyndigheterna tillsammans med landets länsstyrelser att kartlägga PFAS i svenska grundvatten. Grundvattennivån är under den normala i såväl Nacka som Värmdö. Här får du information om grundvattennivåerna i Höllviken. Resultat av grundvattenmätningar och pumpning 2014-2016 (PDF-dokument, 440 kB). Just nu är dock grundvattennivåerna rekordlåga på Gotland och tillrinningen till. Fortsatt bevattningsförbud: Grundvattenmagasinen och.

Grundvattennivåer i ett förändrat klimat. Expertmyndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten.