Fylla på vatten i expansionskärl

Jag hyr hus och eldar med pellets, men den sista tiden har jag fått fylla på vatten i expansionskärlet som sitter ovanför pannan, det är på 25 liter. Det kalla röret har en avstickare med en större skruv. Behöver man fylla på vatten i systemet någon gång?

Fylla på vatten i expansionskärl

Verkar ju som du har två expansionskärl, och ett slutet system eftersom du har ett i. Förtrycket ska justeras in för aktuellt system för att expansionskärlet ska. Skulle vi fylla på vatten i systemet till för högt tryck när det är kallt så. Ett öppet värmesystem har värmevattnets expansionskärl monterat på vinden. Fyll på vatten till dess manometern nära säkerhetsventilen visar 0,5 bar = 5 m. Utan expansionskärl skulle nämligen volymförändringarna i pannan, radiatorerna och rörledningarna spränga sönder värmesystemet.

Har idag fyllt expansionskärlet till ett förtryck på 0,5 bar,.

Fylla på vatten i expansionskärl

Vatten behöver jag inte fylla på annat än då säkerhetsventilen löst ut pga kokning. Jag kommer inte på något bra sätt att tappa ur vatten smidigt så jag undrar: kan jag fylla på luft i blåsan utan att tappa ur vattnet? Håll ett öga på det slutna expansionskärlet så du vet att du har lämpligt förladdningstryck i det, lämpligtvis.

Fylla på vatten i expansionskärl