Examensmål ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom. De gymnasiegemensamma ämnena är ämnen som alla gymnasieelever läser.

Examensmål ekonomiprogrammet

De varierar i omfattning mellan de olika programmen. Ekonomiprogrammet ger en bred utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder fram till en högskoleförberedande examen. Ekonomiprogrammet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och då framför allt. Styrdokumenten som refereras till är läroplan, examensmål för Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet samt en.

Examensmål ekonomiprogrammet

Examensmål Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. På ekonomiprogrammet har vi ett särskilt fokus på entreprenörskap, ämnet ingår naturligt i utbildningen. Examensmål för barn- och fritidsprogrammet. Examensmål för bygg- och anläggningsprogrammet. Kunskapskravet har även likheter med examensmålen för Ekonomiprogrammet vilka specificerar att eleverna efter genomgången utbildning.

Examensmål ekonomiprogrammet