Crowdfunding fastigheter

För att lösa denna problematik grundades Tessin – Sveriges första crowdfunding-tjänst för fastigheter där man sammankopplar fastighetsprojekt med kapital. Nu kan du enkelt och smidigt investera i fastigheter via Tessin – Sveriges första crowdfunding-tjänst för fastigheter. Cachad1 juni 2016 – Att crowdfundingen för fastigheter tagit fart just nu har flera orsaker.

Crowdfunding fastigheter

Till viss del handlar det om teknisk mognad; internets utbredning och säkra. Investeringar i små hyresfastigheter ger många gånger en mycket god avkastning. I Sverige är det en ovanlig investeringsform på grund av. SIG Living erbjuder attraktiva direktinvesteringar i fastigheter och bostäder. Svenska Investeringsgruppen AB, framgångsrikt arbetat med crowdfunding sedan.

Hela konceptet går ut på att man genomför så kallad "crowdfunding" av en fastighet, dvs en samlig personer som tillsammans investerar. Vi är den första internationella crowdfunding-plattformen för fastigheter, som växer internationellt med fastigheter i USA och Europa.

Crowdfunding fastigheter

Crowdfunding gör det möjligt för fastighetsutvecklare och företag att få finansiering direkt från investerare, "the crowd, istället för att gå till banken. Crowdfunding Tessin, en crowdfunding-plattform för fastigheter, lanserade 25 juni ett projekt. Crowdfunding Det första fastighetsprojektet som genomförts med.