Campral biverkningar

VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR CAMPRAL 3. Säkerhet och effekt av Campral har inte fastställts hos patienter yngre än 18 år. Följande biverkningar kan uppträda under behandling med Campral enligt den.

Campral biverkningar

Blisterkartan är märkt både Campral och Campral EC. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Myran: Biverkningar, av Campral fick jag varken biverkningar eller ngn. Huruvida vissa människor får effekt av Campral men inte Revia och. Campral används för att minska risken för återfall i alkoholmbissbruk.

Medicinen kan orsaka andra biverkningar till exempel hudutslag och klåda samt. Hoppa till Biverkningar – Av rapporterade biverkningar var endast diarré vanligare hos dem som fick akamprosat.

Campral biverkningar

En 57-årig kvinna med alkoholberoende påbörjade behandling med akamprosat (Campral) i mars 1998. Campral påverkar signalämnen i hjärnan som göra att suget för att. Kommentar: Effekten är något sämre än för disulfiram (antabus) vid behandling av alkoholberoende, men akamprosat har inga allvarliga biverkningar. Campral används för att behandla alkoholberoende. Läkemedlet återställer kemikalier i hjärnan efter att en person har slutat dricka och.

Saken är bara den att jag vill att det skall bli Campral och inte Antabus. AB vid ansökan om ändring av Fass-texten avseende Campral.

Campral biverkningar

Både akamprosat (Campral, Aotal) och naltrexon ökar andelen. Campral introducerades i Europa under 90-talet som ett läkemedel mot. Akamprosat, som i Sverige säljs med namnet Campral eller Aotal, är ett läkemedel mot. Eventuella biverkningar är i allmänhet lätta och övergående.

Antabus kan också kombineras med Campral eller Naltrexon Vitaflo. Disulfiram kan ge en del biverkningar hos vissa personer. Jag läste om de bägge olika nu, och iofs är det ju inte säkert att man får biverkningar men en biverkning med Campral är minskad sexuell lust. VRIGA UPPLYSNINGAR Campral 333 mg enterotablett. I det kliniska försökprogramet var biverkningar för Campral allmänt milda med vanligast anmälde biverkningen som den är diarrén.