Bipolär medicin

Bipolär sjukdom är ett kroniskt sjukdomstillstånd av oklar genes. Tillståndet kännetecknas primärt av episodiska förskjutningar av. Det kan vara lätt att förstå att många med bipolär sjukdom känner oro inför att ta mediciner som påverkar hjärnan.

Bipolär medicin

I stället måste man få medicin som stabiliserar stämningsläget. De allra flesta som har bipolär sjukdom typ 2 utvecklar aldrig några riktigt maniska perioder, men. Bipolär sjukdom typ II innebär (förutom depression) även förekomst av hypomani. Dock i huvudsak depressiva skov; förväxlas lätt med recidiverande unipolära. Vid Bipolär III (bipolär typ 3) har man depressionsskov och vid medicinering reagerar på den antidepressiva medicinen och får ett hypomant eller maniskt skov.

Bipolär sjukdom präglas av omväxlande episoder av depression och mani. Medicinering vid bipolär sjukdom är livsviktig.

Bipolär medicin

Bipolär sjukdom behandlas framgångsrikt med läkemedel som stabiliserar stämningsläget så att manier och. Tidigare kallades en typ av bipolär sjukdom, bipolär I, för manodepressiv sjukdom. De tre huvudgrupperna som används är litium, antiepileptisk medicin och. Denne äldre herre ansåg inte att jag har en bipolär sjukdom och valde att inte ändra min medicin.

Humörsvängningarna ansåg han var en del. Utan att ha rådgjort med läkare, har jag än en gång, bestämt mig för att jag klarar mig utan medicin.