Besiktningsprotokoll dekra

Vill du få en kopia av ditt besiktningsprotokoll från utförd besiktning hos oss på DEKRA. Läs en sammanställning av DEKRAs bilbesiktningar – Used Car Report. Vår erfarenhet av bilbesiktningar gör den till en av de mest heltäckande rapporterna.

Besiktningsprotokoll dekra

Bilbesiktning från 329 kr hos DEKRA Bilbesiktning. Boka besiktning online eller via telefon. Just nu 3 månaders fri vägassistans på köpet! DEKRA är sedan juli 2011 ackrediterade av Swedac för att utföra fordonsbesiktning på lätta fordon. Här kan du läsa mer om vårt besiktningsutbud.

Ombesiktning är ju billigare än vanlig besiktning. För första gången besoktade jag bilen hos Dekra, mest pga att de hade en.

Besiktningsprotokoll dekra

Kanske helt korrekt utfört besiktning enligt EU reglerna, men både. Här hittar du många bra svenska sidor som ger bra information om besiktningsprotokoll, besiktning, kontrollbesiktning och besiktning. Besiktningen utförs enligt fastställd checklista och dokumenteras i besiktningsprotokoll. Vid godkänd besiktning sätts en DEKRA dekal upp på vilken man kan se.

Inspektion av arkivvården vid Dekra Automotive AB den 4 december. Dekra och Applus lagras som PDF på filserver hos. Avtalskontakt, Hans Wessberg, epost, hans.

Besiktningsprotokoll dekra

Resultatet av uppdraget redovisas genom intyg, tillika besiktningsprotokoll, som ställs till. Carly – Jämför och boka besiktning online. Vill du ha ett besiktningsprotokoll kan vi skicka protokollskopior som är högst tre år gamla, via e-post eller fax. Vi har bara möjlighet att skicka protokoll för fordon.

Besiktningsprotokoll: Kontrollbesiktning. Bilbesiktningsföretaget Dekra har sammanställt besiktningsresultaten från en tvåårsperiod och kommit fram till vilka begagnade bilar som är. Därefter ska bilägaren ta fordonet till besiktning vartannat år. Opus Bilprovning i Högdalen erbjuder kontroll- och registreringsbesiktning för alla dina fordon. Din roll kommer att innefatta besiktning av olika lyftanordningar t ex kranar, hissar,. DEKRA leder utvecklingen inom oberoende besiktning, provning och.