Alkaliska batterier återvinning

Batteriåtervinningen är ett initiativ av Sveriges batteriproducenter. Sedan 2012 ansvarar vi för att informera om varför det är så viktigt att återvinna batterier. Det är viktigt att återvinna batterier för då spar vi på jordens resurser av både energi och råvaror. Det finns inte oändliga mängder av de metaller. Alkaliska och brunstensbatterier är mer miljövänliga alternativ; Inbyggda batterier. Batteriet – en 200 år gammal uppfinning Den italienske fysikern Alessandro Volta. Varje år återvinns cirka 65 procent av de 90 miljoner alkaliska batterier som. Knappcellsbatterier, mobilbatterier, alkaliska batterier.

En hel del apparater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du hela. Batteriholken är ett innovativt företag inom återvinning av batterier och övrigt elskrot. Alkaliska batterier är de vanligaste engångsbatterierna. Dessa inkluderar engångsbruk alkaliska batterier samt uppladdningsbara batterier. Alkaliska batterier är ett säkert sätt att undvika läckage. Det är viktigt att produkterna lämnas till återvinning i ett så helt skick som möjligt. Alla batterier ska lämnas in för återvinning.

Alla butiker som säljer batterier är skyldiga att ta emot förbrukade batterier. Du kan även lämna dina uttjänta batterier.